Themawandelingen

1. Kapel van de Twaalf Discipelen 
     Sint-Lodewijkscollege.
Is reeds VOLGEBOEKT.

‘Een kapel bouwen is een radicaal statement. Het breekt met het heersende binnenwerelds perspectief, en het stelt dat een school meer is dan een kennisfabriek.
Het is een opvoedingsmilieu, waar zowel aan kennis en attitudes gewerkt wordt, als aan de diepste kern van de persoonlijkheid. Daarom is een plaats van introspectie en bezinning even noodzakelijk als een studiezaal of een bibliotheek. Wie sterk staat in zijn eigen persoon zal ook op sociaal en intellectueel vlak sterk staan. Meer nog, die vorming maakt flexibiliteit mogelijk, want je diepste persoon die sterk gevormd is, is een solide basis om elke moeilijkheid of verandering aan te kunnen.’

De ere-directeur E.H. Koen Seynaeve leidt ons rond.

Wanneer? Woensdag 26 april 2023.
Samenkomst? Om 14.30 uur 
aan de ingang van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat, Sint-Andries.
Lijnbus 15 station Brugge – Sint-Andries, Sint-Lodewijk

Inschrijven?
Door overschrijving van € 6 op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding:
KAP674    Lid (nr)… (Voornaam en Naam)…

Verantwoordelijk bestuurslid: Annemie Mortier, tel. 050 54 86 96

 

2. Brugse Sint-Walburgakerk: een ware revelatie
Wandelingen WALA675 om 14 uur en WALB676 om 16 uur zijn reeds VOLGEBOEKT.

Brugge wordt alom geprezen als middeleeuwse stad. Weinigen weten echter dat vele huizen uit de 17de eeuw dateren en dat de goegemeente twee unieke barok-gebouwen bezit die kunnen wedijveren met de grote voorbeelden in Europa.
Eén ervan is de, spijtig genoeg onafgewerkte,
Sint-Walburgakerk op het Sint-Maartensplein in het centrum van de stad.
Alleen al de ligging ervan is een verhaal apart. 

 
Deze bidplaats met een ingewikkelde geschiedenis werd opgetrokken door de Brugse architect Pieter Huyssens voor de jezuïeten in een onvervalste barokstijl, kaderend in de Contrareformatie. 
Dit gebouw met zijn uniek kunstpatrimonium uitgevoerd door de grote meesters van weleer is een ongekende schatkamer in de binnenstad.Dit gesamtkunstwerk kan je komen ontdekken tijdens een wandelexposé door Jean Luc Meulemeester.

Wanneer? Donderdag 11 mei 2023.
Samenkomst? Aan de Sint-Walburgakerk, Sint-Maartensplein, Brugge – uur kiest voor de wandeling die start om 14 u. of om 16 u.
Lijnbus 14 station Brugge – Koningsbrug (Spinolarei)

Inschrijven?
Door overschrijving van € 8 op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding: 

*voor de wandeling om 14 uur:
WALA675    Lid (nr.)… (Voornaam en Naam)…

*voor de wandeling om 16 uur:
WALB676    Lid (nr.)… (Voornaam en Naam)…

Verantwoordelijk bestuurslid: Annemie Mortier, tel. 050 54 86 96

Sint-Walburgakerk