Presentatie bij de lezing van Dhr. Bernard Mazijn, UGent

Volgende PowerPoint presentatie is door alle UDL-leden te bekijken, te raadplegen, downloaden en eventueel uit te printen, de spreker van de lezing geeft ons daartoe de toestemming.

Maandag 25 september 2023
Dhr. Bernard Mazijn, UGent

  ‘De wereldwijde oorlog om grondstoffen: een bedreiging voor een duurzame ontwikkeling van (onze) samenleving.’

Wetenschappelijke rapporten geven aan dat we de volgende 30 jaar minstens naar een verdubbeling gaan van het gebruik van grondstoffen. Grondstoffen nodig voor onze hoogtechnologische samenleving (hernieuw-bare energie, ICT, machines,
medische uitrusting …).
Los van ecologische en sociale problemen die gepaard gaan met de winning van grondstoffen, zorgen gebrekkige marktwerking en geopolitieke spanningen ervoor dat vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd. De schaarste leidt tot spanningen, tot een wereldwijde ‘oorlog’ om grondstoffen. Bernard Mazijn en anderen waarschuwen hier al 10 jaar voor. Pas de laatste paar jaar wordt het probleem van de megatrend ‘schaarste van grondstoffen’ hoger op de politieke agenda gezet van ons land en van de Europese Unie.