Meerdaagse reizen

Meerdaagse culturele reis

9 JANUARI 2023REIS GAAT NIET DOOR – GEANNULEERD !
Alle ingeschreven UDL-leden zijn persoonlijk verwittigd.

Corona heeft ook de programmering van de culturele reizen grondig verstoord. De geplande reizen naar Slovenië-Istrië en naar Armenië in 2020 moesten geannuleerd worden en werden tot tweemaal toe naar een latere datum in 2021 en 2022 doorgeschoven. Laat ons dit alvast duidelijk stellen:  we vertrekken niet als de reizen niet maximaal veilig kunnen verlopen. Salutem primum!

Ondertussen is de reis naar Slovenië-Isterië in veilige om-standigheden kunnen doorgaan.

De reis naar Armenië wordt nu gepland voor de periode 13 tot 22 september 2023. Aangezien de vlucht-schema’s nog niet vastliggen, zullen we echter pas tegen begin januari de definitieve data kunnen  doorgeven. Een verschuiving van een paar dagen is derhalve mogelijk. Voor de reisinhoud: zie het (gele) ‘programmaboekje 1 2019-2020’ op p. 37-40.

Nog 6 plaatsen vrij ! Inlichtingen bij Stefaan D’haene.

 Voor de reis naar Armenië moeten enkele voorschriften in acht genomen worden.1 Enkel wie een boosterprik kreeg met een Europees goedgekeurd vaccin, mag de reis meemaken.2 Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van het Europese Covid certificaat waarop drie inentingen vermeld staan. Dit kan online worden aangevraagd op de link mijngezondheid.be ofwel telefonisch op het nummer 078/78 78 50. Indien u het telefonisch aanvraagt, wordt het certificaat  opgestuurd naar uw thuisadres. Houdt wel uw rijksregisternummer (op de keerzijde van uw ID-kaart) bij de hand. 

Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij:
Stef D’haene ( 050/39 16 09
of e-mail stefaan.d.haene @telenet.be

Inschrijven?
Door overschrijving van € 105 inschrijvingsgeld (geen voorschot) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

ARM642
Lid(nr.) …       (Naam en voornaam) …