Cursus Kunstgeschiedenis 6, 13, 20 en 27 oktober 2022

Barok, een fonkelende parel aan het Europese stilistische firmament

Kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester neemt je gedurende vier namiddagen mee op deze wervelende reis met hoogtepunten uit de Europese wereld van vooral de zeventiende eeuw.
In de West-Europese kunstgeschiedenis volgt de ene stijl na de andere elkaar op: een grote evolutie van de prehistorie tot nu. Nu eens zeer vlug na elkaar, dan weer tergend langzaam uitvloeiend in de grote stroom van de kunst of sterk contrasterend met elkaar. Eén ervan is de barok. Deze stijl evolueert uit de renaissance, groeit triomferend open en loopt uit in de gratievolle rococo in het begin van de achttiende eeuw. Vooral in Duitstalige gebieden wordt niet over rococo gesproken, wel over laat-barok. Toch zijn er grote verschillen en kan de barok niet gezien worden zonder de algemene politieke, econo-mische en godsdienstige veranderingen die vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in de maatschappij opduiken. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen de landen onderling. De barok lijkt zich aan te passen aan de mentaliteit van de streken en past die eigenheid graag toe. Meer dan gelijk welke andere stijl is ze geworteld in het veranderende tijdsbeeld met de komst van het absolutisme en blijft ze diep inhoudelijk geworteld in enerzijds het groeiende protestantisme en anderzijds in de reactie erop door de contrareformatie. De architectuur blijft putten uit de Romeinse oudheid, maar past de gekopieerde elementen op een totaal andere manier toe.

De beeldhouwkunst laat de sculpturen grandioos bewegen. En de schilderkunst opent een reeks van totaal nieuwe perspectieven en creëert naast bestaande thema’s een waaier aan nieuwe onderwerpen die met vlugge penseeltoetsen op de (soms monumentale) doeken worden aangebracht. Grote meesters duiken overal in Europa op: Caravaggio, Velasquez, De Ribera, Rubens, Van Dijck, Jordaens, De la Tour, Poussin, Rembrandt, Vermeer om er enkelen uit de honderden op te sommen. Ze hebben wel allemaal een andere invalshoek en tonen allemaal wel een ander aspect van deze boeiende stijl in een even boeiende periode.

Wanneer? Donderdagen  6-13-20 en 27  oktober 2022
Begin? Om 14.30 uur.
Waar? Aula Grootseminarie, Potterierei, 72, 8000 Brugge.Bereikbaar met de stadsbussen 4 en 14. Ruime parkeergelegenheid.
Inschrijven?
Door overschrijving van € 36 (inclusief koffie of thee) op de bankrekening van UDL – Brugge, met vermelding:
CKG664   Lid(nr.) …        (Naam en voornaam) …    

Verantwoordelijk bestuurslid: Hugo Brabant, tel. 050 38 18 23