Cursus Brugs Vierluik
17-24 november en 8-15 december 2022

1. ‘Leemans de Bruges’.
Een Bruggeling in Parijs

Dhr. David Vergauwen

Het achttiende-eeuwse Brugge was geen culturele woestenij of een artistiek tranendal. Op vlak van de kunsten viel er heus wel een en ander te beleven. Waar de Bruggeling vaak nog vertrouwd is met de Brugse academie en de werken van Joseph Suvée, is het muzikale luik vaak minder bekend en dat is uiteraard ten onrechte!
Hébert Leemans stamde uit een geslacht van Brugse muzikanten, speelde in het eerste Brugse concert dat symfonieën bracht voor een betalend publiek en trok in de jaren 1760 naar Parijs om er zijn geluk te beproeven. Net als Suvée zou hij zich in de gunst werken van het Parijse publiek. Daarmee stond hij aan de wieg van wat uiteindelijk de Franse symfonie zou worden.

Dit is het verhaal van een componist die zich in Parijs steevast voorstelde als: ‘Leemans de Bruges’.

2. Brugs dialect in het straatbeeld 

Dhr. Jo Berten

Een lezing die dringend moet gehouden worden. Een onschatbaar verbaal patrimonium dreigt te verdwijnen: het dialect.

Na een korte omschrijving en bebakening van het onderwerp, gaan we op zoek naar sporen van dialect in het Brugse straatbeeld. Vervolgens pogen we de oorsprong van enkele Brugse woorden en uitdrukkingen te verklaren. En als dessert een bloemlezing uit de schitterende Brugse tuin.

 

3. Tafelen in een bad en nog iets meer … tijdens de middeleeuwen

Dhr. Jean-Luc Meulemeester

Het middeleeuwse karakter van heel wat steden is voldoende bekend: kronkelende straten, gotische gebouwen … en een uitzonderlijk aantal stoven.  Dergelijke badhuizen waren eeuwen oud en doken al in de Romeinse tijd op.  Maar zeker in de middeleeuwen gebeurde daar meer dan baden alleen.  Terwijl man en vrouw zich schrobden, werd er lekker gegeten en gedronken en misschien nog iets meer … Op deze voordracht leer je ongetwijfeld ‘Nathalie de scone vrouwe’ kennen of verneem je waar ‘In ’t hol’ gelegen is of ‘Den vulen bras’ of de symboliek achter een vuurrode kers.  Criminaliteit, prostitutie en heerlijke maaltijden gingen er hand in hand.  

4. De Moord op Karel de Goede 

Dhr.Bert Gevaert  

De gruwelijke moord op Karel de Goede.  Op 2 maart 1127 werd de populaire graaf Karel de Goede op lafhartige en gruwelijke wijze in de Brugse kerk van Sint-Donaas vermoord.

Hoewel de feiten dateren van bijna 900 jaar geleden, zijn we toch bijzonder goed geïnformeerd over de omstandigheden van de moord, het moordwapen, de moordenaars en de motieven voor hun bloeddorstige daad. We weten zelfs hoe het met de moordenaars is afgelopen en hoe ook zij gruwelijk om het leven werden gebracht. Onze kennis hebben we grotendeels te danken aan het uitmuntende verslag van Galbertus, een geestelijke die ooggetuige was van de gebeurtenissen en die wat hij zag met scherpe pen en kritisch oog noteerde. Meer nog, zonder dat hij het echt wou, schreef Galbertus een van de eerste literaire teksten in onze streken. Zijn verhaal leest als een roman en spreekt ook vandaag nog steeds tot de verbeelding! 

Wanneer? Donderdagen 17 – 24 november en 8 – 15 december 2022
Begin? Telkens om 14.30 uur.
Waar? Aula Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge.Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14. Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijven?
Door overschrijving van € 34 (koffie of thee inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

CBV669    Lid(nr.) … (Naam en voornaam) …  

Verantwoordelijk bestuurslid: José De Backer, 050 38 96 52